Padėka už dviejų procentų gyventojų pajamų mokesčio pervedimą mūsų mokyklai

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie 2018 m. paskyrė dviejų procentų gyventojų pajamų mokestį (GPM) mūsų mokyklai. 2018 m. gavome 738 eurus, 2017 m. – 777 eurus. Panaudota 160 eurų mokinių poreikiams, t.y. išlaidoms tarptautiniam projektui „Pasakyk pasauliui labas“ įgyvendinti. Dalyvaudami šiame projekte siekiame tolerantiškos mokyklos vardo pripažinimo, nes bendravimas su kitų kultūrų žmonėmis įtakoja stereotipinį mąstymą, keičia požiūrį, mažina nepakantumą kitokiam.

Gauta parama bus panaudota mokinių ugdymo kokybei gerinti, mokinių, mokyklos reikmėms, gerinant edukacines aplinkas.

Ačiū Jums visiems už supratingumą ir dosnumą.

Direktorė Audronė Vaicekauskienė