Antrasis susitikimas su mokiniais iš Slovėnijos

2022 – 03 – 07 turėjome antrąjį susitikimą Zoom platformoje su mokiniais iš Slovėnijos. Šį kartą 1 – 4 kl. mokiniai turėjo galimybę pristatyti savo šeimą ir artimuosius. Temai „Mano šeima“ pasirinkome anglišką dainą įtvirtinti šeimos narių pavadinimus. Kortelėse matomus asmenis įvardijome lietuviškai bei angliškai. Anglų k. pamokų metu jau buvome atlikę ir kitų su šia tema susijusių užduočių: piešėme šeimą, ją pristatėme žodžiu, o kai kas ir apibūdino raštu. Su Slovėnija artimiau susipažinome žiūrėdami vaizdo įrašą, klausėmės angliškų dainų, aptarėme šeimos svarbą žmogaus gyvenime.

G. Gudauskienė

Pradedamas vykdyti tarptautinis projektas „Pasakyk pasauliui LABAS“ Lietuva – Slovėnija

Po dviejų metų pertraukos vėl bendraujame su mokykla iš Slovėnijos. Šį kartą mūsų draugai yra 4a klasės mokiniai iš Liublianos pradinės mokyklos (Osnovna šola Martina Krpana).

Dalyvavimas „Say Hello to the World“ projekte yra nemokamas. Veiklos planuojamos organizuoti pagal 5 pirštų programą (Five Fingers). Penkis mėnesius video konferencijų metu 1 – 4 klasių mokiniai turės galimybę bendrauti ir tuo pačiu mokytis, t.y. plėsti žinias apie kitą šalį, ugdytis komunikacines bei socialines kompetencijas, išmokti angliškų ir slovėniškų žodžių. Pamokų metu atrasime Slovėniją, o netradicinės veiklos kels mokymosi motyvaciją. Bendradarbiavimui numatyta internetinė platforma. Planuojama paliesti penkias temas: aš, šeima, mokykla, miestas ir šalis kur gyvenu.

Anglų k. mokytoja metodininkė Giedrė Gudauskienė

  

Pirmasis susitikimas su projekto partneriais

Pirmąjį kartą Pakuonio mokyklos pradinių klasių mokiniai kompiuterio ekrane pamatė projekto „Say Hello to the World“ partnerius. Susipažinta, mėginta įsidėmėti slovėniškų žodžių ir mokinta pasisveikinti lietuviškai. Mokiniai angliškai prisistatė, įvardijo savo pomėgius. Pirmasis video skambutis buvo skirtas susipažinimui tema „Aš“, tad angliškai padainavome keletą elementarių dainelių apie vardą bei amžių.

G. Gudauskienė

Say hello to the world

Ugdymo projektas suteikia galimybę pasaulio vaikams susipažinti su gyvenimu kitose šalyse, moko juos, kad visų tautų ir kultūrų tolerancija yra vienas svarbiausių dalykų, kurių galime savo gyvenime išmokti ir kuriuos turime branginti. 

Dalyvaudami projekte vaikai atranda tarpkultūrinius ir kitus skirtumus nuo pat ankstyvo amžiaus, mokosi priimti skirtumus, kas jiems padeda įveikti stereotipus ir to pasekoje mažina netoleranciją. Projekto veikla yra sudaryta remiantis darželio ugdymo planu.

Projektas prisideda prie vaikų geresnės gyvenimo kokybės kūrimo, moko juos solidarumo bei pagarbos, kas yra ypač aktualu šiandien, kai pasaulis tampa vis atviresnis ir lengviau prieinamas.

„Say Hello to the World“ („Pasakyk pasauliui labas“)

2018 – 2019 m. m. mokykloje vykdomas dvišalis tarptautinis projektas „Say Hello to the World“ („Pasakyk pasauliui labas“). Mokinių tėvų dėka, panaudodami dalį 2% surinktų lėšų siekiame tolerantiškos mokyklos vardo pripažinimo. Bendradarbiaujame su Slovėnijos pradinės mokyklos mokiniais (Osnovna šola Rače).

Visi mūsų mokyklos 2 – 4 klasių mokiniai įsitraukia į aktyvias veiklas. Trumpų video konferencijų metu (tiesiogiai) kalbame vieni su kitais tam tikromis temomis, dainuojame, deklamuojame bei žaidžiame vartodami anglų kalbą. Jau pažįstame netgi keletą slovėniškų žodžių. Dainuodami lopšines, žaidžiant bei šokant, partnerius supažindiname su lietuvių kalba.
Spalio – lapkričio mėnesiais dviejų susitikimų metu internetu pristatėme save: dainavome pasisveikinimo daineles, sveikinomės visomis trimis kalbomis. Gruodžio mėnesį drauge dainavome „Džiaugsmingų Šv. Kalėdų“, lyginome žiemos švenčių tradicijas. Trapušvenčio laikotarpiu su ta pačia mokykla vykdytas dvišalis tarptautinis eTwinning projektas „Sewing for Christmas“ („Kalėdiniai siuviniai“). Jo metu pradinių klasių mokiniai gamino sveikinimus taikydami siuvimo techniką. Rašė linkėjimus anglų ir gimtąja kalbomis. Koridoriuje buvo eksponuojami atvirukai iš užsienio. Sausio mėnesį pristatėme savo šeimos narius ir šeimos rate švenčiamas šventes, slovėniškai dainavome „Su gimimo diena“. Dar ketiname rengti pristatymus apie savo mokyklą, gyvenvietę bei šalį ir bendrauti iki gegužės mėnesio pabaigos, nes „Penkių pirštukų” programa apima penkias temas.
Šio projekto dėka pradinių klasių mokiniai tobulina anglų k. žinias, gerina socialinius įgūdžius, kelia mokymosi motyvaciją. Bendraudami ir bendradarbiaudami ugdosi iniciatyvumą, pilietiškumą, pagarbą savam kraštui bei toleranciją kitų kultūrų žmonėms.

Anglų k. vyr. mokytoja Giedrė Gudauskienė