Kontaktai

Direktorė
Audronė Vaicekauskienė
tel. +370 319 43392,
mob. tel. +370 687 86391
el. paštas direktorius@pakuonis.prienai.lm.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Kristina Motiejūnaitė
tel. +370 319 43392,
el. paštas pavaduotoja@pakuonis.prienai.lm.lt

Raštvedė
Ieva Aglinskaitė
tel. +370 319 43392,
el. paštas mokykla@pakuonis.prienai.lm.lt

Soc. pedagogė
Renata Bingelienė
tel. +370 319 43392,
el. paštas mokykla@pakuonis.prienai.lm.lt

Bibliotekininkė
Irena Ptašnikienė
tel. +370 319 43392,
el. paštas biblioteka@pakuonis.prienai.lm.lt

Buhalterė
Roma Navickienė
tel. +370 319 43392,
el. paštas buhalterija@pakuonis.prienai.lm.lt

Ūkvedys
Martynas Kėdaitis
tel. +370 319 43392, 
el. paštas mokykla@pakuonis.prienai.lm.lt