Vizija, misija

VIZIJA

Saugi, patraukli, puoselėjanti etnokultūros tradicijas mokykla, bendradarbiavimui jungianti visą mokyklos ir vietos bendruomenę ir įgyvendinanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas.

MISIJA

Mokykla, teikdama kokybišką išsilavinimą, telkdama mokyklos ir vietos bendruomenę, padeda kiekvienam vaikui, mokiniui ugdyti(s) maksimalius gebėjimus, bendražmogiškąsias vertybes, bendrąsias ir dalykines kompetencijas.

VERTYBĖS

Bendravimas ir bendradarbiavimas; žingeidumas; atsakingumas; tolerancija; kūrybiškumas; iniciatyvumas; saugumas; pilietiškumas ir tautiškumas.

PRIORITETAI

Mokymo(si) kokybė.
Profesionali aplinka.

TIKSLAS

Kurti saugią, sveiką, jaukią, mokinius motyvuojančią aplinką, tobulinant pamokos organizavimą ir stiprinant mokyklos bendruomenės bendravimą ir bendradarbiavimą.

UŽDAVINIAI

Skatinant mokinių mokymosi motyvaciją ir taikant įvairius mokymo(si) metodus, įtraukti mokinius į pamokos uždavinio formulavimą bei individualios pažangos matavimą.
Ugdant socialines, emocines kompetencijas ir dalyvaujant prevencinėse programose kurti pozityvų mokyklos mikroklimatą
Taikant IKT, veiksmingus bendravimo ir bendradarbiavimo būdus, kurti mokinius motyvuojančią aplinką.

Vienas atsakymas į “Vizija, misija”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.