Vizija, misija

VIZIJA

Saugi, atvira pozityviai kaitai mokykla, tenkinanti mokinių ugdymo (si) poreikius.

MISIJA

Mokykla, teikianti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, grindžiama bendravimo ir
bendradarbiavimo principais, nuolat besimokanti, kurianti saugią ir modernią ugdymo (si) aplinką.

VERTYBĖS

Mokėjimas mokytis; kiekvieno vaiko ugdymosi sėkmė; saugumas; tobulėjimas; atvirumas.

PRIORITETAI

Mokymo(si) kokybė.
Profesionali aplinka.

TIKSLAS

Organizuoti kokybišką lankstų ugdymo(si) procesą, skatinantį mokinius siekti geresnių pasiekimų ir individualios pažangos.

UŽDAVINIAI

  1. Stiprinti mokinio ir mokytojo dialogą, sudarantį sąlygas mokymosi  motyvaciją skatinančiam (įsi)vertinimui, mokinio pažangos optimalumui ir pastovumui.
  2. Plėtoti moderniomis technologijomis aprūpintą mokymo(si) aplinką ir stiprinti mokytojų bei mokinių skaitmeninį raštingumą, padedantį pasiekti ugdymo(si) tikslus, bendrauti ir bendradarbiauti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *