Projektas „Kartu“

Pastaraisiais metais išpopuliarėjus socialiniams tinklams, kuriuose vyrauja tobulo gyvenimo iliuzija, vaikams kyla vis daugiau emocinės ir fizinės sveikatos iššūkių. Anot psichologų, viešai demonstruojama geroji gyvenimo pusė vaikams sustiprina nepasitikėjimą savimi, sunku atskirti realybę nuo virtualios, sukuriama iliuzija, kad tik socialiniuose tinkluose populiarūs žmonės yra sėkmingi, mokyklose gimsta vis daugiau patyčių. Iš to seka ir kiti iššūkiai: nuolatinis neužtikrintumas, pagal ką besiformuojančiai asmenybei vertinti save, kaip savimi tikėti, kaip valdyti kylančias sunkias emocijas (liūdesį, nepasitikėjimą, pyktį), kuo vadovautis. Siekiant padėti moksleiviams lengviau suvokti save, atskirti, kas yra tikra, padėti nepasimesti vizualiai tobulame pasaulyje, bus organizuojami renginiai mokyklose, kuriuose pagal numatytas temas su vaikais įvairią problematiką aptartų profesionalūs lektoriai. Taip pat numatoma diskusijų bei aktyvaus protinio ir fizinio aktyvumo erdves integruoti į Laisvės pikniką.

Vykdytojas VšĮ Laisvės TV
Priemonė Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje
Prioritetas 8 prioritetas. Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu
Projekto numeris  08.4.2-ESFA-K-629-02-0022  
Projekto pavadinimas Kartu

Projekto vertė: 199.866,47 EUR

Finansavimo suma: 162.671,32 EUR

Say hello to the world

Ugdymo projektas suteikia galimybę pasaulio vaikams susipažinti su gyvenimu kitose šalyse, moko juos, kad visų tautų ir kultūrų tolerancija yra vienas svarbiausių dalykų, kurių galime savo gyvenime išmokti ir kuriuos turime branginti. 

Dalyvaudami projekte vaikai atranda tarpkultūrinius ir kitus skirtumus nuo pat ankstyvo amžiaus, mokosi priimti skirtumus, kas jiems padeda įveikti stereotipus ir to pasekoje mažina netoleranciją. Projekto veikla yra sudaryta remiantis darželio ugdymo planu.

Projektas prisideda prie vaikų geresnės gyvenimo kokybės kūrimo, moko juos solidarumo bei pagarbos, kas yra ypač aktualu šiandien, kai pasaulis tampa vis atviresnis ir lengviau prieinamas.

„Say Hello to the World“ („Pasakyk pasauliui labas“)

2018 – 2019 m. m. mokykloje vykdomas dvišalis tarptautinis projektas „Say Hello to the World“ („Pasakyk pasauliui labas“). Mokinių tėvų dėka, panaudodami dalį 2% surinktų lėšų siekiame tolerantiškos mokyklos vardo pripažinimo. Bendradarbiaujame su Slovėnijos pradinės mokyklos mokiniais (Osnovna šola Rače).

Visi mūsų mokyklos 2 – 4 klasių mokiniai įsitraukia į aktyvias veiklas. Trumpų video konferencijų metu (tiesiogiai) kalbame vieni su kitais tam tikromis temomis, dainuojame, deklamuojame bei žaidžiame vartodami anglų kalbą. Jau pažįstame netgi keletą slovėniškų žodžių. Dainuodami lopšines, žaidžiant bei šokant, partnerius supažindiname su lietuvių kalba.
Spalio – lapkričio mėnesiais dviejų susitikimų metu internetu pristatėme save: dainavome pasisveikinimo daineles, sveikinomės visomis trimis kalbomis. Gruodžio mėnesį drauge dainavome „Džiaugsmingų Šv. Kalėdų“, lyginome žiemos švenčių tradicijas. Trapušvenčio laikotarpiu su ta pačia mokykla vykdytas dvišalis tarptautinis eTwinning projektas „Sewing for Christmas“ („Kalėdiniai siuviniai“). Jo metu pradinių klasių mokiniai gamino sveikinimus taikydami siuvimo techniką. Rašė linkėjimus anglų ir gimtąja kalbomis. Koridoriuje buvo eksponuojami atvirukai iš užsienio. Sausio mėnesį pristatėme savo šeimos narius ir šeimos rate švenčiamas šventes, slovėniškai dainavome „Su gimimo diena“. Dar ketiname rengti pristatymus apie savo mokyklą, gyvenvietę bei šalį ir bendrauti iki gegužės mėnesio pabaigos, nes „Penkių pirštukų“ programa apima penkias temas.
Šio projekto dėka pradinių klasių mokiniai tobulina anglų k. žinias, gerina socialinius įgūdžius, kelia mokymosi motyvaciją. Bendraudami ir bendradarbiaudami ugdosi iniciatyvumą, pilietiškumą, pagarbą savam kraštui bei toleranciją kitų kultūrų žmonėms.

Anglų k. vyr. mokytoja Giedrė Gudauskienė