eTwinning mokyklos privalumai

eTwinning mokyklos privalumai

Balandžio 10 dieną vyko kasmetinis internetinis eTwinning mokyklų pasveikinimo renginys. 3 val. trukmės transliacijos metu buvo pasidžiaugta augančiu eTwinning mokykla kokybės ženkleliu apdovanotų mokyklų skaičiumi.

„eTwinning“ yra kvalifikacijos kėlimo tinklas, kuriame „eTwinning“ mokytojai tobulina savo kompetencijas ir veikia kaip pokyčių agentai palaikydami vieni kitus.

„eTwinning“ mokyklų tinklas, skirtas mokyklų vadovams ir mokytojams kurti mokyklas kaip mokymosi organizacijas, palaikančias sisteminius pokyčius, skatinančias kompiuterinį raštingumą, motyvuojančias būti aktyviais, tolerantiškais, bendraujančiais ir bendradarbiaujančiais.  

Mes, kaip „eTwinning“ mokykla turinti tarptautinį pripažinimą, šioje bendrijoje galime pristatyti savo mokyklą, mokytis kitų mokytojų ir mokyklų pavyzdžiu, naudotis profesinio tobulėjimo galimybėmis.

Sėkmingam Erasmus+ projekto „Synergies for Remigrant Children Inclusion“ 2020-2022 m. įgyvendinimui balandžio 7 d. nuotolinio partnerių susitikimo metu dalyvavome ir vebinare apie eTwinning platformos privalumus. Akcentuota, kad tai yra mokinių projektai, o aktyvi jų veikla lemia glaudų bendradarbiavimą ir sėkmę.

Anglų k. mokytoja metodininkė Giedrė Gudauskienė

Projekto partneriai bendrauja

2020 m. lapkričio 7 d. įvyko pirmasis projekte dalyvaujančių mokyklų atstovų (mokytojų, vadovų) online susitikimas. Jo metu susipažinta. Kalbėta apie projekto tikslą ir būsimas veiklas.

2021 m. balandžio 7 dieną vėl pasimatėme Zoom platformoje. Pasidžiaugta mokinių darbais, planingai vykstančiomis veiklomis. Organizuotas vebinaras, pristatantis eTwinning programą. Diskutuota, kaip efektyviau išnaudoti eTwinning mokinių bendravimui ir bendradarbiavimui.

Anglų kalbos mokytoja metodininkė Giedrė Gudauskienė

Zoom II

Mes – eTwinning bendruomenės dalis

Vienas iš svarbiausių programos „eTwinning“ elementų yra mokytojų, mokinių, tėvų ir mokyklų bendradarbiavimas. Programoje „eTwinning“ dirbame kartu ir organizuojame veiklas mokiniams. Jie imasi aktyvaus vaidmens, bendrauja, tyrinėja, priima sprendimus, gerbia vienas kitą ir ugdosi naujas kompetencijas. Projektams „eTwinning“ svarbus kiekvieno komandos nario indėlis.

Mokykla 2020 metais tapo pripažinta programos „eTwinning mokykla 2020-2021“ nare. Gruodžio pradžioje sulaukėme dar ir dovanų. Džiaugiamės, didžiuojamės.

„Synergy for Inclusion“ yra naujas projektas, kuris vykdomas 2020-2022 m. siekiant įgyvendinti Erasmus+ projekto veiklas. Drauge su kitomis mokyklomis partnerėmis talpiname medžiagą iš Kalėdinių atvirukų gaminimo užsiėmimų, Saugesnio interneto savaitės renginių akimirkomis, dalinamės kita informacija.

Anglų k. mokytoja metodininkė Giedrė Gudauskienė  

Tarptautinių eTwinning projektų vykdymas Pakuonio pagrindinėje mokykloje

Paskutinę 2020 m. rugsėjo dieną Vilniuje buvo išdalinti Nacionaliniai „eTwinning“ kokybės ženkleliai, paskelbti  nacionalinio konkurso „Geriausias Lietuvos „eTwinning“ projektas 2020” nugalėtojai,  apdovanotos programos „eTwinning“ mokykla“ 2020-2021 ženkleliais įvertintos Lietuvos mokyklos.

Kasmet mokytojų skaičius, kuriems suteikiami Nacionaliniai kokybės ženkleliai, vis didėja. Praėjusiais metais pateikta 313 paraiškų ir teigiamai įvertinta 243 paraiška. Šiemet iš 329 paraiškų teigiamai įvertintos 262 nacionalinio kokybės ženklelio paraiškos.

Šiais metais 32 Lietuvos mokyklos, progimnazijos, gimnazijos ir darželiai pelnė ženklelius „Programos „eTwinning“ mokykla“ 2020-2021. Prienų r. Pakuonio pagrindinė mokykla yra tarp jų! Visas šių mokyklų sąrašas paskelbtas čia.

eTwinning“ programos mokyklos ženkleliu suteikiamas pripažinimas bei įvertinami ne pavieniui programoje dalyvaujantys mokytojai, bet tos pačios mokyklos mokytojų ir vadovų komandos veikla, atsidavimas bei darbas.

Iškilminga apdovanojimų šventė vyko Verkių rūmų kieme, o įspūdingą koncertinę programą „eTwinning“ bendruomenei surengė atlikėjas Martynas Kavaliauskas su grupe.

Daugiau nuotraukų ir visų apdovanotojų sąrašą rasite čia: https://www.etwinning.lt/iteikti-nacionaliniai-programos-etwinning-apdovanojimai/

„Sewing for Christmas“ („Kalėdiniai siuviniai“).

2018 – 2019 m. m. mokykloje vykdomas dvišalis tarptautinis projektas „Say Hello to the World“ („Pasakyk pasauliui labas“). Bendradarbiaujame su Slovėnijos pradinės mokyklos mokiniais (Osnovna šola Rače). Susipažinome ir su jų partneriais iš Ispanijos.
Antrų-ketvirtų klasių mokiniai aktyviai įsitraukė į eTwinning projektą. Gruodžio mėnesį drauge dainavome „Džiaugsmingų Šv. Kalėdų“ anglų kalba video konferencijos metu klasėje dalyvaujant ir mokinių tėveliams. Lyginome žiemos švenčių tradicijas.
Tarptautinio eTwinning projekto „Sewing for Christmas“ („Kalėdiniai siuviniai“) metu pradinių klasių mokiniai gamino sveikinimus taikydami siuvimo techniką. Klasių valandėlių bei dailės ir darbelių pamokose analizavo siuvinių panaudojimo galimybes, rinkosi medžiagas, siūlus. Siuvinėjimas pasirodė gana sunkus užsiėmimas, kuriam reikia ir kruopštumo, ir kantrybės. Klasėse buvo parengtos išsiuvinėtų atvirukų parodėlės. Mokiniai aptarė savo sėkmes, pasidžiaugė darbeliais, rinko gražiausią sveikinimą.
Anglų k. pamokose diskutuota, koks turėtų būti Kalėdinis sveikinimas. Rašė palinkėjimus partnerinės mokyklos mokiniams anglų ir gimtąja kalbomis. Atvirukų gamybos procesas nuotraukose atsispindi eTwinning portale. Nerimavome, kad mūsų sveikinimai paštu tikrai ir laiku pasiektų Slovėnijos vaikus.
Koridoriuje stende buvo eksponuojami atvirukai iš užsienio. Jų gavome tikrai daug, nes partnerių mokykloje klasės yra kur kas didesnės. Džiaugėmės sulaukę sveikinimų. Analizavome, kaip įdomiai jie sugebėjo išsiuvinėti savo atvirukus, diskutavome, kokias jie medžiagas rinkosi. Skaitėme jų linkėjimus anglų ir slovėnų kalbomis.
Etwinning dėka mokiniai tobulina anglų k. žinias, gerina socialinius įgūdžius, ugdo(si) emocines kompetencijas. Nauji siuvinėjimo įgūdžiai skatina kūrybiškumą, kuris ypatingai mokykliniame amžiuje teikia džiaugsmo ir naujų atradimų.

etw_certificate_181370_lt
Anglų k. vyr. mokytoja Giedrė Gudauskienė