ERASMUS+ KA1 „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių mokymosi pasiekimus“

2020 m. lapkričio 6d. vyko Erasmus+ KA2 mokyklų partnerysčių pirmasis susitikimas, kuris dėl Covid-19 viruso neįvyko Čekijoje, o persikėlė į virtualią erdvę. Zoom susitikimo metu projekto koordinatorė iš Rumunijos Eliza Agavriloaei apžvelgė projekte ketinamas vykdyti veiklas, akcentavo projekto svarbą primenant tikslus ir uždavinius.

Projektas  ERASMUS+ KA1

Projektas ERASMUS + KA2

„Learning Is a doddle with Drama” („Mokymasis yra vieni niekai taikant dramos metodą pamokoje”)

2017-2018 m.m. teikta Erasmus+ Bendrojo ugdymo strateginės partnerystės projekto paraiška (KA201) „Learning Is a doddle with Drama” (“Mokymasis yra vieni niekai taikant dramos metodą pamokoje”).

Drama yra metodas, motyvuojantis mokinius būti aktyviais pamokos dalyviais. Šiuo projektu siekiame sudominti mokinius pamokos turiniu, motyvuoti mokytis kuriant jaukią aplinką. Taip pat tapti aktyviais dalyviais pastiprinant socialines bei emocines kompetencijas ir kalbinius įgūdžius tiek užsienio, tiek gimtąja kalba. Tai ir prevencinė priemonė. Lankymasis teatre, muziejuje ar bibliotekoje, seminarai, susitikimai ir pokalbiai su atvykusiais į mokyklą tėvais, aktoriais, žymiais šalies moderatoriais tobulintų skaitymo ir komunikavimo gebėjimus, augintų savimi pasitikinčią asmenybę.
Mobilumai planuojami mokytojams ir mokiniams dviejų metų laikotarpyje.

Erasmus +

Skelbiama „Erasmus+“ programos projekto „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių mokymosi pasiekimus“ mokymosi mobilumo dalyvių atranka

Įgyvendinant Švietimo skyriaus koordinuojamą Erasmus+ programos KA1 projektą Nr. 2018-1-LT01-KA101-046930 „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių mokymosi pasiekimus“ skelbiama mokymosi mobilumo dalyvių atranka.

Projekto įgyvendinimo metu Prienų rajono mokyklų vadovai ir anglų kalbos mokytojai gali pateikti paraišką dalyvauti 5–6 dienų trukmės kvalifikacijos tobulinimo kursuose:
– Ispanijoje (ugdymo (si) proceso pokyčių valdymo tema, 2019 m. balandžio mėn.);
– Nyderlanduose (šiuolaikinių technologijų (IKT) taikymo kalbų mokyme tema, 2019 m. gegužės mėn.);
– Maltoje (šiuolaikinio anglų kalbos dėstymo arba kalbos mokymosi pradinėse klasėse tema, 2019 m. birželio mėn.).