PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS: „FLASHMOBAS – 2021“.

Gruodžio 20 – 23 d. dienomis mokykloje vyko „Pašėlusi Kalėdinė savaitė“. Vyravo žalios bei raudonos spalvos drabužiai, o kaukės bei nykštukų kepuraitės priminė artėjančias šventes.

Gruodžio 23-ąją organizuota kultūrinė-pažintinė veikla. Zoom platformoje 5-10 klasių mokiniai dalyvavo „Kalėdinėje konferencijoje“, vyko tarpklasinis protmūšis, Kalėdinis personažas dalijo dovanėles, mokiniai ir mokytojai sveikino vieni kitus.

Vėliau mokyklos kiemelyje 1-10 klasių mokiniai įgyvendinant tarptautinio Erasmus+ projekto “Synergies for Remigrants Children Inclusion” veiklas šoko „flashmobą“ pagal Shakira dainą „Waka Waka“ https://youtu.be/MMZSdckzCfM. Projekto partneriai iš Estijos taip pat jau pasidalino įrašu: Euroopa päeva väljakutse – ERASMUS+ C.R.I.S (pjkool.ee)

Anglų k. mokytoja metodininkė Giedrė Gudauskienė

Tarptautinio Erasmus+ KA229 projekto partnerių susitikimas Čekijoje

2021 m. lapkričio 1-5 dienomis įvyko pirmasis Erasmus+ programos KA2 „Bendradarbiavimas inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi tikslais“ mobilumas Čekijoje. Tarptautiniame projekte “Synergies for Remigrants Children Inclusion” pradėtame 2020 m. rugsėjo 1 d. dar dalyvauja mokyklos iš Turkijos, Ispanijos, Rumunijos, Estijos ir Lietuvos.

Mokytojų iš partnerių mokyklų susitikimas vyko Lesni pradinėje mokykloje Liberec mieste. Ją pristatė direktorius Jiri Dvorak ir pavaduotojas bei informatikos ir robotikos mokytojas Tomaš Rebiček. Buvo kalbama apie mokyklos mokymo koncepciją bei viziją, mokymo metodus. Nemaža dėmesio skiriama informaciniam ir meniniam mokinių ugdymui. Mokykloje yra keramikos studija, kurioje mokiniai molyje gali materealizuoti savo kūrybines idėjas. Sustiprintas informacinių technologijų taikymas įvairių dalykų pamokose, novatoriški darbo metodai buvo pastebėti lankantis pamokose. Mokykla įsigijusi 200 planšetinių kompiuterių, kuriuose įdiegta apie 80 mokymui(si) tinkančių programėlių. Valgykloje mokiniai patys kompiuteriu pasirenka ir užsisako patiekalus sekančiai dienai. Įsisavinus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas įrengtas modernus aikštynas, batutas, žaidimų nameliai ir karstyklės. Po pamokų vyksta aktyvus mokinių užimtumas neformaliojo švietimo veiklomis net ir už mokyklos teritorijos. Pati mokykla yra strategiškai labai geroje vietoje: kilometro spinduliu yra botanikos sodas, zoologijos sodas, Nacionalinė meno galerija ir Šiaurės Bohemijos muziejus. Taip pat glaudžiai bendradarbiaujama su mokslo ir inovacijų centru iQLANDIA, kur patirtinis mokymasis leidžia mokiniams įsisavinti žinias per realią gyvenimišką patirtį.
    Mokymuose projekto partneriams buvo pademonstruoti įvairaus sudėtingumo robotukai arba su robotikos technologijomis susiję loginį mąstymą bei vaizduotę skatinantys žaidimai. Mažiausiems mokiniams yra skirtas robotukas, kuris primena boružę. Jo programavimas labai paprastas. Sudėtingesnės užduotys mokinių laukia, kai reikia sukurti specialias trasas šypseną keliantiems „ozobotams“. Mūsų delegacijos nariai naudodami specialias iš storo kartono padarytas detales taip pat galėjo kurti „ozobotų“ trasas, aptarėme tokių veiklų pritaikymą.

Projekto dalyviams buvo suteikta galimybė stebėti įvairias pradinių ir vyresnių klasių pamokas. Pamatėme, kokius tradicinius ir novatoriškus metodus taiko mokyklos mokytojai. Pastebėjome, kaip yra patogu naudoti lentas, kurių aukštį galima reguliuoti. Dažnai taikomas darbas grupėse. Intensyviai naudojamas projektorius ant lentos mokinių darbų aptarimui.

Taip pat teko stebėti vyresnės klasės biologijos pamoką. Pamokos tema – sraigės. Mokytoja kalbėjo apie sraigių rūšis, jų gyvenimo būdą bei ypatybes. Buvo  rodomos skaidrės.  Po kiek laiko mokiniams buvo išdalinti lapai su sraigių ląstelių schemomis. Mokiniai turėjo išsikirpti ir įsiklijuoti tinkamą medžiagą į savo sąsiuvinius ir, besinaudodami vadovėliais, surašyti schemose visą reikiamą informaciją. Vėliau ši informacija buvo aptariama. Įdomu tai, kad prieš klausdama mokinį, mokytoja mesdavo jam mažą, minkštą guminį kamuoliuką. Atsakęs į klausimą, mokinys meta kamuoliuką atgal. Taip skatinamas ne tik mokinio dėmesys, bet ir lavinama motorika. Dažnoje pamokoje naudojami planšetiniai kompiuteriai.

Įvairių Europos šalių mokytojų susitikimas buvo suorganizuotas profesionaliai ir informatyviai. Turėjome galimybę susipažinti su Čekijos istorija, kultūra, aplankyti įžymias vietas (organizuotas priėmimas Libereco merijoje, ekskursija Prahoje). Paragavome tradicinių čekiškų patiekalų, pabendravome su įvairių dalykų mokytojais, stebėjome pamokas. Kėlėme dalykines kompetencijas informacinių technologijų taikyme pamokose, o sugrįžę novatoriškais darbo metodais dalinamės su kolegomis.

Susitikimo metu pasidžiaugta jau įgyvendintomis idėjomis, numatyti tolimesni žingsniai  eTwinning projekto veikloms vykdyti, aptarti būdai aktyviam mokyklų bendruomenių įsitraukimui. Bendradarbiaudami ir toliau sieksime, kad mūsų mokyklose nebūtų patyčių dėl rasės, sveikatos, gebėjimų, pomėgių, gyvenimo būdo ar kitokių diskriminaciją paskatinančių aplinkybių. Kartu mes už saugią, sveiką, įgalinančią ugdytis aplinką.

Anglų k. mokytoja metodininkė Giedrė Gudauskienė ir lietuvių k. mokytojas Kęstutis Bunevičius

Erasmus+ projektas KA2

Sugrįžusius iš nuotolinio mokymosi pradinių klasių mokinius pasitiko atnaujinti stendai. Pirmojo aukšto koridoriuje pakabinti mokinių darbai – informaciniai plakatai. Trečių-dešimtų klasių mokiniai rengė skaidres apie bendrame tarptautiniame projekte dalyvaujančių partnerių valstybes: surinkta medžiaga apie šalies nacionalinius simbolius, kalbą, lankytinus objektus, žymius žmones, galimus įsigyti suvenyrus ir kita. Kai kurie mokiniai aktyviai į skaidrių rengimą įtraukė ir savo šeimos narius: užsienyje gyvenančių giminaičių prašė atsiųsti fotografijų, vyresniųjų brolių ar sesių – padėti rengiant parengtis.

Klasėse mokiniai panaudodami skaidrių medžiagą parengė stendus. Pradinių klasių mokiniai pamokų metu tikslingai analizuoja šią kitų klasių pateiktą medžiagą ir toliau planingai įgyvendina projekte numatytas veiklas.

Geriau pažinę savo partnerių šalis kursime klausimynus ir balandžio mėnesį drauge žaisime Kahoot edukacinius žaidimus. Planuojami Zoom susitikimai bei pirmieji mokinių pasikalbėjimai.

Erasmus+ projekto KA2 koordinatorė mokykloje Giedrė Gudauskienė

Čekija

Estija

Ispanija

Turkija

Rumunija

 

 

 

Tarptautinio projekto Erasmus+ KA2 „Iš emigracijos grįžusių vaikų į(si)traukimas į veiklas“) eigos apžvalga

Pakuonio pagrindinė mokykla nuo rugsėjo mėnesio vykdo tarptautinį projektą. Jame kol kas aktyviausiai dalyvauja ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinių klasių mokiniai, tačiau įsijungia ir 5-10 ugdytiniai. Į projekto veiklą stengiamasi, kad būtų įtraukta visa mokyklos bendruomenė. Dalyvių amžiaus ir patirties pasidalijimas bei sklaida leis visiems projekto dalyviams gauti kuo daugiau žinių ir naudingų įgūdžių.

Gyvename globaliame pasaulyje, būtent todėl svarbu vykdyti tarptautines veiklas. Reikia paminėti, kad tai mokyklų partnerysčių projektas. Jame dalyvauja penkių Europos šalių mokyklų bendruomenės. Mums, lietuviams, svarbu ne tik parodyti savo unikalų tautišką identitetą kitoms Europos valstybėms, bet ir pamatyti, kuo gyvena kitų Europos tautų mokyklos ir jų bendruomenės. Labai svarbu tai, kad tokie projektai padeda mokytis užsienio kalbų, skatinamas mokinių žingeidumas, siekiama individualios mokinių pažangos.

Pasaulis susidūrė su pandemija, kuri labai stipriai apribojo tiesioginį žmonių bendravimą. Tai stipriai pakoregavo ir mūsų planus įgyvendinant veiklas, tačiau ir nuotolinio mokymosi metu gan aktyviai bendraujame ir bendradarbiaujame. Projekto eiga:

  1. Į projektą įsitraukę angliškai kalbantys mokytojai susirašinėja naudojant WhatsApp programėlę. Mokslo metų pradžioje turėjome vieną Zoom susitikimą. Mokytojai susipažino, buvo aptartos pagrindinės projekto veiklos ir jų įgyvendinimo laikotarpiai.
  2. Nepavyko spalio mėnesį išvykti į Čekiją, tačiau mokykloje organizuota mokomoji pažintinė veikla (STEAM) – „mokymasis tyrinėjant“. Atliktų užduočių, pristatymų nuotraukos talpinamos į projekto mokyklų bendrą eTwinning puslapį.
  3. Lapkričio mėnesį kvietėme piešti, kurti projekto logotipą. Vyko internetinis konkursas. Jo metu, projekte dalyvaujančių mokyklų mokiniai balsavo už atrinktus kokybiškiausius pasiūlymus (iš mokyklos – du darbai). Laimėjo Turkijos mokyklos pasiūlytas logotipas.
  4. Gruodžio mėnesį Pakuonio pagr. mokyklos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokiniai gamino Kalėdinius sveikinimus, kurie iškeliavo į Turkiją, Čekiją, Ispaniją, Estiją ir Rumuniją. Vyresni mokiniai ta tema taikė informacinių technologijų žinias ir kūrė kompiuterinius atvirukus. Mūsų mokyklą pasiekė ir elektroninės, ir mažųjų rankytėmis pagamintos atvirutės. Viską talpinsime specialiame mokyklos stende, kad sugrįžę po mokymosi namuose galėtume pasidžiaugti. (https://www.youtube.com/watch?v=LKIj_NTolMg&feature=youtu.be Rumunijos, projekto koordinatorių Kalėdinis sveikinimas).
  5. Vasario mėnesį nesant sąlygų vykti į Rumuniją, planuojamos kitos veiklos įtraukiajam ugdymuisi. Projekte dalyvaujančių mokyklų, šalių pažinimui renkame medžiagą, informaciją, gaminame šalis partneres pristatančias knygeles/lankstinukus.

Anglų k. mokytoja metodininkė Giedrė Gudauskienė