Nuotolinis mokymas

Prašymo forma dėl mokymo, priežiūros ir maitinimo

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu Covid-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu Covid-19 atvejį švietimo įstaigoje, planas

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos  ikimokyklinės ir priešmokyklinės ugdymo grupės bendrųjų saugumo ir higienos normų laikymosi tvarkos aprašas

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų tvarkos aprašas

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos pagrindinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų tvarkos aprašas

Mokytojų apklausos rezultatai

Mokinių apklausos rezultatai

Tėvų apklausos rezultatai

 

Direktoriaus įsakymas „Dėl Pakuonio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsaymo Nr (1.3) V1-141 „Dėl 2019-2020 m. m. ugdymo plano tvirtinimo“ paketimo“

 

Nacionalinės švietimo agentūros informacinis leidinys

 

Rekomendacijoms tėvams, kaip bendrauti su vaikais ir paaugliais apie koronavirusą (Covid-19)