Nuotolinis mokymas

Prašymo forma dėl mokymo, priežiūros ir maitinimo

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu Covid-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu Covid-19 atvejį švietimo įstaigoje, planas

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos  ikimokyklinės ir priešmokyklinės ugdymo grupės bendrųjų saugumo ir higienos normų laikymosi tvarkos aprašas

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų tvarkos aprašas

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos pagrindinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų tvarkos aprašas

Mokytojų apklausos rezultatai

Mokinių apklausos rezultatai

Tėvų apklausos rezultatai

 

Direktoriaus įsakymas „Dėl Pakuonio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsaymo Nr (1.3) V1-141 „Dėl 2019-2020 m. m. ugdymo plano tvirtinimo“ paketimo“

 

Nacionalinės švietimo agentūros informacinis leidinys

 

Rekomendacijoms tėvams, kaip bendrauti su vaikais ir paaugliais apie koronavirusą (Covid-19)

 

 

 

 

Informacija

Gerbiami tėveliai,

Susiklosčius neeilinei situacijai Lietuvoje ir visame pasaulyje, atėjo laikas susitelkti ir padėti vieni kitiems.

Dėl paskelbto karantino bus vykdomas nuotolinis mokymas, kuris sukelia nemažai iššūkių kai kuriems mūsų mokyklos mokiniams, kurie neturi kompiuterio. Mūsų mokyklos turimų kompiuterių nepakanka visus aprūpinti. Nenorime, kad vaikai liktų atskirtyje ir neturėtų galimybės mokytis.

Todėl nuoširdžiai prašome visų, kas turite galimybę, gal galite padovanoti kompiuterį ar planšetinį tiems, kam dabar labai jo reikia.

Iš anksto dėkojame.

Visus norinčius prisidėti, prašome susisiekti telefonu: 8 67410664 (Renata).

Dėkoju Tau mokytojau

   Rugsėjo mėnesį trečios klasės mokiniai dalyvavo respublikiniame 3-ųjų klasių mokinių laiško rašymo anglų kalba konkurse „Dėkoju Tau mokytojau“, skirtame Tarptautinei mokytojų dienai paminėti. Mokiniai mėgiamiems mokytojams rašė padėkas, jas iliustravo. Komisija vertino anglų kalbos žinias bei gebėjimą kūrybingai panaudoti meninės raiškos priemones.

   Mūsų laureatai:

Milda Cesiūnaitė – III vieta.

Gustas Vidžiūnas – III vieta.

 

RUDENS TAKU

„RUDENS TAKU“

Spalio 2 dieną mokykloje vyko netradicinė integruota veikla „Rudens taku“. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei pradinių klasių mokiniai iš gamtinės medžiagos kūrė rudens paveikslus, kompozicijas, įvairius darbelius ir suruošė kūrybinių darbelių parodą. „Meno pasaulyje“ būrelio nariai eksponavo savo gamybos floristinius gėlių krepšelius. Renginio metu daug dėmesio buvo skirta sveikos gyvensenos ugdymui. Sporto salėje sveikatos priežiūros specialistė organizavo ir pravedė įvairias veiklas, vyko žaidimai, mįslių konkursas. Vaikai dainavo, šoko ir žaidė, kartu su tėveliais aktyviai dalyvavo grupinėse veiklose. Su šypsenom ir dovanomis, linksmi ir laimingi išlydėjo rudenėlį!