Savarankiško mokymosi diena „Medžiai“

Spalio 28 d. mokykloje tradiciškai organizuota Savarankiško mokymosi diena „Medžiai“ 1-4 klasių mokiniams. Šią dieną integruotų veiklų metu mokiniai plėtojo socialines – emocines ir pažintines kompetencijas stebint gamtą, tiriant augmeniją. Ugdėsi pilietiškumą ir pagarbą; pagarbą gamtai, savo kraštui ir tautai. Pirmų ir antrų klasių mokiniai žiūrėjo lietuviškus edukacinius filmukus apie rudenį ir medžius. Mokyklos teritorijoje rinko lapus, gamino knygeles mokantis įvardinti artimiausios teritorijos augmeniją. Aptarę rudens požymius dar suskubome aplankyti keletą buvusių mūsų mokyklos mokytojų ir apleistų kunigų kapelių, patvarkytos kapavietės, uždegtos žvakelės. Mažieji labai aktyviai prisidėjo ir prie aplinkos tvarkymo akcijos. 1-2 kl. mokiniai grėbė lapus
prie mokyklos, 3-4 kl. mokiniai tvarkė parapijos parką. Po tokių prasmingų veiklų su džiugesiu iškeliavome į mokinių rudens atostogas.

Pradinių klasių mokytojos