Mes – eTwinning bendruomenės dalis

Vienas iš svarbiausių programos „eTwinning“ elementų yra mokytojų, mokinių, tėvų ir mokyklų bendradarbiavimas. Programoje „eTwinning“ dirbame kartu ir organizuojame veiklas mokiniams. Jie imasi aktyvaus vaidmens, bendrauja, tyrinėja, priima sprendimus, gerbia vienas kitą ir ugdosi naujas kompetencijas. Projektams „eTwinning“ svarbus kiekvieno komandos nario indėlis.

Mokykla 2020 metais tapo pripažinta programos „eTwinning mokykla 2020-2021“ nare. Gruodžio pradžioje sulaukėme dar ir dovanų. Džiaugiamės, didžiuojamės.

„Synergy for Inclusion“ yra naujas projektas, kuris vykdomas 2020-2022 m. siekiant įgyvendinti Erasmus+ projekto veiklas. Drauge su kitomis mokyklomis partnerėmis talpiname medžiagą iš Kalėdinių atvirukų gaminimo užsiėmimų, Saugesnio interneto savaitės renginių akimirkomis, dalinamės kita informacija.

Anglų k. mokytoja metodininkė Giedrė Gudauskienė