„Sewing for Christmas“ („Kalėdiniai siuviniai“).

2018 – 2019 m. m. mokykloje vykdomas dvišalis tarptautinis projektas „Say Hello to the World“ („Pasakyk pasauliui labas“). Bendradarbiaujame su Slovėnijos pradinės mokyklos mokiniais (Osnovna šola Rače). Susipažinome ir su jų partneriais iš Ispanijos.
Antrų-ketvirtų klasių mokiniai aktyviai įsitraukė į eTwinning projektą. Gruodžio mėnesį drauge dainavome „Džiaugsmingų Šv. Kalėdų“ anglų kalba video konferencijos metu klasėje dalyvaujant ir mokinių tėveliams. Lyginome žiemos švenčių tradicijas.
Tarptautinio eTwinning projekto „Sewing for Christmas“ („Kalėdiniai siuviniai“) metu pradinių klasių mokiniai gamino sveikinimus taikydami siuvimo techniką. Klasių valandėlių bei dailės ir darbelių pamokose analizavo siuvinių panaudojimo galimybes, rinkosi medžiagas, siūlus. Siuvinėjimas pasirodė gana sunkus užsiėmimas, kuriam reikia ir kruopštumo, ir kantrybės. Klasėse buvo parengtos išsiuvinėtų atvirukų parodėlės. Mokiniai aptarė savo sėkmes, pasidžiaugė darbeliais, rinko gražiausią sveikinimą.
Anglų k. pamokose diskutuota, koks turėtų būti Kalėdinis sveikinimas. Rašė palinkėjimus partnerinės mokyklos mokiniams anglų ir gimtąja kalbomis. Atvirukų gamybos procesas nuotraukose atsispindi eTwinning portale. Nerimavome, kad mūsų sveikinimai paštu tikrai ir laiku pasiektų Slovėnijos vaikus.
Koridoriuje stende buvo eksponuojami atvirukai iš užsienio. Jų gavome tikrai daug, nes partnerių mokykloje klasės yra kur kas didesnės. Džiaugėmės sulaukę sveikinimų. Analizavome, kaip įdomiai jie sugebėjo išsiuvinėti savo atvirukus, diskutavome, kokias jie medžiagas rinkosi. Skaitėme jų linkėjimus anglų ir slovėnų kalbomis.
Etwinning dėka mokiniai tobulina anglų k. žinias, gerina socialinius įgūdžius, ugdo(si) emocines kompetencijas. Nauji siuvinėjimo įgūdžiai skatina kūrybiškumą, kuris ypatingai mokykliniame amžiuje teikia džiaugsmo ir naujų atradimų.

etw_certificate_181370_lt
Anglų k. vyr. mokytoja Giedrė Gudauskienė