„Say Hello to the World“ („Pasakyk pasauliui labas“)

2018 – 2019 m. m. mokykloje vykdomas dvišalis tarptautinis projektas „Say Hello to the World“ („Pasakyk pasauliui labas“). Mokinių tėvų dėka, panaudodami dalį 2% surinktų lėšų siekiame tolerantiškos mokyklos vardo pripažinimo. Bendradarbiaujame su Slovėnijos pradinės mokyklos mokiniais (Osnovna šola Rače).

Visi mūsų mokyklos 2 – 4 klasių mokiniai įsitraukia į aktyvias veiklas. Trumpų video konferencijų metu (tiesiogiai) kalbame vieni su kitais tam tikromis temomis, dainuojame, deklamuojame bei žaidžiame vartodami anglų kalbą. Jau pažįstame netgi keletą slovėniškų žodžių. Dainuodami lopšines, žaidžiant bei šokant, partnerius supažindiname su lietuvių kalba.
Spalio – lapkričio mėnesiais dviejų susitikimų metu internetu pristatėme save: dainavome pasisveikinimo daineles, sveikinomės visomis trimis kalbomis. Gruodžio mėnesį drauge dainavome „Džiaugsmingų Šv. Kalėdų“, lyginome žiemos švenčių tradicijas. Trapušvenčio laikotarpiu su ta pačia mokykla vykdytas dvišalis tarptautinis eTwinning projektas „Sewing for Christmas“ („Kalėdiniai siuviniai“). Jo metu pradinių klasių mokiniai gamino sveikinimus taikydami siuvimo techniką. Rašė linkėjimus anglų ir gimtąja kalbomis. Koridoriuje buvo eksponuojami atvirukai iš užsienio. Sausio mėnesį pristatėme savo šeimos narius ir šeimos rate švenčiamas šventes, slovėniškai dainavome „Su gimimo diena“. Dar ketiname rengti pristatymus apie savo mokyklą, gyvenvietę bei šalį ir bendrauti iki gegužės mėnesio pabaigos, nes „Penkių pirštukų” programa apima penkias temas.
Šio projekto dėka pradinių klasių mokiniai tobulina anglų k. žinias, gerina socialinius įgūdžius, kelia mokymosi motyvaciją. Bendraudami ir bendradarbiaudami ugdosi iniciatyvumą, pilietiškumą, pagarbą savam kraštui bei toleranciją kitų kultūrų žmonėms.

Anglų k. vyr. mokytoja Giedrė Gudauskienė