UGDYMO ORGANIZAVIMAS

MOKSLO METŲ TRUKMĖ

MOKINIŲ ATOSTOGOS

TRIMESTRAI

TVARKARAŠČIAI

5-10 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

1-4 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

1-10 KLASIŲ NEFORMALIOJO UGDYMO TVARKARAŠTIS

KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS

 

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS (PUPP)

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VYKDYMO INSTRUKCIJOS

2019–2020 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE PUPP

 

NACIONALINIAI MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAI (NMPP)

Kiekvieną pavasarį antrų, ketvirtų, šeštų ir aštuntų klasių mokiniai visoje Lietuvoje atlieka vienodas užduotis:
2 klasės – skaitymo, rašymo ir matematikos;
4 klasės – skaitymo, rašymo, matematikos ir pasaulio pažinimo;
6 klasės – skaitymo, rašymo ir matematikos;
8 klasės – iki 2018 m. skaitymo, rašymo, matematikos, gamtamokslinio ir socialinio ugdymo.

Nuo 2019 m. pradėtas laipsniškas NMPP vykdymo perkėlimas į elektroninę erdvę.

Elektroninis NMPP. 2020 m. pavasarį (t.y. 2019-2020 m.m.) bus vykdomas elektroninis e-NMPP 4 ir 8 klasėse. 4 klasės mokiniai galės atlikti skaitymo, matematikos ir pasaulio pažinimo, 8 klasėje – skaitymo, matematikos, gamtos ir socialinių mokslų testus. Rašymo testo nei 4, nei 8 klasėje nebus.

Elektroninio NMPP vykdymo 4 ir 8 klasėse tvarkaraštis 2019-2020 m. m.

NMPP („popierinis”). Dėl Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo 2020 pavasarį 2 ir 6 klasėse galutinis sprendimas šiuo metu dar nepriimtas.

2018 – 2019 m. m. NMPP rezultatai:
2 klasė
4 klasė
6 klasė
8 klasė

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE NMPP